Mars kao i Zemlja ima "Macro-Vremensku" klimu

Credit: NASA/JPL

 

Mars, kao i Zemlja, ima "makro vremenske" - atmosferske uticaje koje le